Over BCWeesp

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far BCWeesp has created 39 blog entries.
26 05, 2022

Algemene Ledenvergadering 2022

2022-05-26T16:57:07+02:00

Antentie voor de algemene ledenvergadering ALV

Waar: In de sportzaal van Sporthal Aetsveld
Wanneer 16 juni van 20:00 tot 21:00 uur

Het bestuur van BCWeesp nodigt jullie uit voor de ALV van BCWeesp.
Als jullie nog agendapunten hebben stuur die dan aan het secretariaat van BCWeesp.

De buurtkamer is op 16 juni niet beschikbaar als locatie voor onze ALV, dus vandaar wordt het gewoon in de sportzaal gehouden.

Tijdens de ALV is er dus geen badminton in de zaal vanaf 20:00 tot 21:00 uur.

Als je dus wilt meepraten en je mening wilt geven kom dan naar de ALV.

Het bestuur van BCWeesp

Algemene Ledenvergadering 20222022-05-26T16:57:07+02:00
25 05, 2022

Selena Piek onhoudbare Smash

2023-02-21T16:51:11+01:00

Selena Piek legt uit hoe je een onhoudbare smash uitvoert.

Bekijk de YouTube video van NOS Sport in het bericht.

Zo sla je een loepzuivere en onhoudbare smash | How To… | NOS Sport

Selena Piek onhoudbare Smash2023-02-21T16:51:11+01:00
19 09, 2021

Afscheid Melanie Backers

2023-02-21T16:48:52+01:00

Afscheid Melanie Backers als jeugdbegeleidster.

Bedankt voor jouw enthousiasme, expertise en inzet bij de jeugd.
Het waren bijzondere jaren om jou in de jeugdcommissie te hebben.

Je was altijd van de partij tijdens alle uitjes, kamp, toernooien, speurtochten, BBQ’s en de trainingen.
De jeugd en ik zullen je missen.

Melanie bedankt!!!!!

Jeugdvoorzitter,
Patrick Taling

Afscheid Melanie Backers2023-02-21T16:48:52+01:00
15 10, 2020

Van de voorzitter … oktober 2020

2020-10-15T15:43:07+02:00

Vanwege de zeer bijzondere omstandigheden in dit jaar 2020 en de ontwikkelingen van de laatste paar weken, toch weer een bericht van het bestuur.

In dit zeer memorabele jaar 2020 waar wij voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging maanden niet mochten c.q. konden badmintonnen zijn de gevolgen van deze corona crisis nu ook doorgedrongen tot in onze directe nabijheid.

Vorige week werden wij tijdens ons donderdagavond vrij spelen opgeschrikt door de mededeling van Henk en Martin dat bar Olympus zijn deuren voorgoed zou gaan sluiten. Voor leden met een iets langere historie bij de vereniging onvoorstelbaar. Deze spelers kennen Henk en Martin al vele, vele jaren. De gebeurtenissen van de laatste maand (wederom sluiting van het café) en van de maanden die wellicht nu gaan komen is hen teveel geworden.

Ook een aantal spelende leden zijn inmiddels door deze crisis rechtstreeks en hard getroffen;  een aantal heeft door deze omstandigheden zijn baan verloren.

Uiteraard leven wij zeer mee met al diegenen die dit is overkomen en hopen wij van harte dat deze crisis wordt overwonnen en dat wij weer min of meer terug zullen kunnen keren naar normaal.

In het bijzondere geval van Henk en Martin hebben in de hal twee kaarten gelegen waarop een ieder zijn medeleven tot uiting kon brengen.
Ook hebben diverse leden een bijdrage overgemaakt die we inmiddels aan beide heren hebben overhandigd.
Daar waren ze erg blij mee, en hopelijk kunnen ze er leuke dingen van doen.
Want leuke dingen daar heeft een ieder, in deze toch wel zeer woelige tijd, zeer behoefte aan.

Op donderdag 15 oktober kunnen we zeer beperkt badmintonnen in de hal.
Dit houdt in dat er alleen maar single partijen gespeeld kunnen worden.
En je moet je ook nog van te voren opgeven dat je komt spelen.

Wat er verder staat te gebeuren de komende maanden: kunnen c.q. mogen wij ALLEN blijven badmintonnen, kan de zojuist ingezette competitie worden vervolgd etc. etc.  Wederom spannende tijden!

Ik hoop zeer dat wij elkaar dit seizoen blijven treffen in onze hal, zo dat niet meer tot de mogelijkheden behoort, zal het bestuur iedereen zoveel mogelijk op de hoogte blijven houden via onze website.

Met sportieve groet, mede namens Pieter, Robbert, Colette, Irma, Patrick, Chris en Marjan,

Edwin de Haas

Alg. voorzitter BC Weesp

Van de voorzitter … oktober 20202020-10-15T15:43:07+02:00
19 08, 2020

Van de voorzitter … augustus 2020

2020-08-19T11:41:58+02:00

Na maanden geen badminton, kunnen we weer voorzichtig beginnen met onze geliefde sport.

Vanwege de nog steeds bijzondere situatie van dit moment en het feit dat de ontwikkelingen m.n. ook in de regio Amsterdam heel erg snel gaan heeft het bestuur uiteraard de laatste weken gekeken hoe en wanneer wij weer verantwoord zouden kunnen gaan badmintonnen in onze hal.

Het bestuur is over het weer in gebruik nemen van onze hal niet unaniem, maar vindt nu dat vanaf a.s. donderdag 20 augustus met inachtneming van alle aanbevelingen en richtlijnen van het RIVM het verantwoord zou moeten zijn om inderdaad weer te badmintonnen met elkaar.

In beginsel zullen a.s. donderdag de volwassenen (>18 jaar) weer kunnen gaan spelen, de jeugd volgt dan in principe op 3 september a.s. (mogelijkerwijs zou dit nog een week kunnen worden vervroegd  (e.e.a. afhankelijk van de mogelijkheid van begeleiders).

In de zaal zal tijdens het spelen gecontroleerd worden op de naleving van de richtlijnen zoals in de zaal vermeld door de gemeente (afstand houden, niet onnodig in zaal blijven hangen, niet douchen, zoveel mogelijk omkleden thuis).

Omdat zoals opgemerkt het bestuur niet unaniem tot bovengenoemd besluit heeft kunnen komen wordt het bezoek aan de hal en het spelen in de hal nadrukkelijk gezien als zijnde ieders eigen afweging en verantwoordelijkheid.

Afgelopen april heeft het bestuur in verband met de Corona crisis ook onder meer vergaderd over hoe nu om te gaan met de contributie betalingen voor het binnenkort startende seizoen. Omdat (toen) nog niet duidelijk was hoe het nieuwe seizoen eruit zou komen te zien is besloten de contributiebetaling in twee delen op te knippen; een 1e deel dient dan betaald te worden over de periode september – december (vervaldatum september), een 2e deel dient dan betaald te worden over de periode december – einde seizoen (vervaldatum december).

Met sportieve groet, mede namens Pieter, Robbert, Colette, Irma, Patrick, Chris en Marjan,

Edwin de Haas

Alg. voorzitter BC Weesp

Van de voorzitter … augustus 20202020-08-19T11:41:58+02:00
6 04, 2020

Van de voorzitter … april 2020

2020-04-06T21:04:48+02:00

Geen badminton tot 1 juni door coronavirus.
Samenwerking met BV Gaasperdam is nu een feit.

Vanwege de nog steeds zeer bijzondere situatie van dit moment en het feit dat naar alle waarschijnlijkheid wij elkaar de komende weken, maanden, nog niet lijfelijk zullen kunnen ontmoeten en spreken wil ik graag hierbij, ook namens mijn medebestuursleden, iets vertellen en toelichten over de verdere ontwikkelingen binnen onze vereniging.

Afgelopen maart heb ik melding gemaakt van het feit dat  er gesprekken waren gestart tussen het bestuur van BCW en een aantal bestuursleden van de BVG. Insteek in deze gesprekken was het tot stand brengen van een samenwerking tussen BVG en de BCW.

Tijdens deze gesprekken heeft inmiddels ook een wisseling van de wacht plaatsgevonden binnen het technische hart van onze vereniging.
De laatste 5/6 jaar werd de technische commissie aangevoerd door Ineke Pouw.
Ineke had reeds een aantal keren aangeven dit werk te willen overdragen.
Door de gevoerde gesprekken tussen BCW en BVG, waaraan ook Colette en Irma actief hebben deelgenomen, met name op gebied van technische zaken en teamsamenstellingen, zijn Colette en Irma eig. min of meer stilzwijgend, Ineke opgevolgd.

Op dit moment, dat de gesprekken tussen BCW en BVG in een soort van afrondende fase zijn beland, ook de teamsamenstellingen zijn min of meer rond, hebben Colette en Irma aangegeven de taken van Ineke, in de nieuwe samenwerkingssituatie,  voorlopig te willen overnemen. De facto was dat eig. dus reeds gebeurd.

Wij zijn, als bestuur, heel erg tevreden met de inzet van Colette en Irma, ook al gezien de grote badminton kennis en ervaring van beiden.

Uiteraard zijn wij Ineke voor haar grote inzet de laatste jaren grote dank verschuldigd.
Het samenstellen van teams e.d. is niet altijd eenvoudig en er komt vaak van alles over iemand heen!
Het is tenslotte vaak moeilijk het iedereen naar de zin te maken!

Omdat op dit moment het niet duidelijk is of er dit seizoen nog een ALV kan worden gehouden, waar wij officieel afscheid kunnen nemen van een bestuurslid en haar in het, verdiende, zonnetje kunnen zetten, hierbij, namens het hele bestuur alvast een groot dank je wel voor de inzet van Ineke en een hartelijk welkom voor Colette en Irma.

Graag hadden wij een en ander aan alle leden willen voorleggen en uiteindelijk dient dit ook wel te gebeuren door het, ergens dit jaar, bijeenroepen van een BALV (bijzondere Alg. Leden Verg.).

Met sportieve groet, mede namens Pieter, Robbert, Ineke, Patrick, Chris en Marjan,

Edwin de Haas

Alg. voorzitter BCWeesp

Van de voorzitter … april 20202020-04-06T21:04:48+02:00
15 03, 2020

Van de voorzitter … maart 2020

2020-04-06T19:42:58+02:00

Geen badminton tot eind maart door coronavirus
Samenwerking gezocht met BV Gaasperdam

Vanwege de zeer bijzondere ontwikkelingen van de laatste week, voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging mag c.q. kan er niet worden gebadmintond.  Onze thuishal Aetsveld is, vanwege de Corona crisis, gesloten tot in ieder geval 31 maart a.s., maar na aller waarschijnlijkheid veel langer.   In de allersomberste scenario’s zou dit zelfs zomaar het voorlopige einde kunnen zijn van ons badminton seizoen 2019/2020.

Het zal voor iedereen even wennen zijn, maar het is niet anders, de komende maanden gaat de bescherming van de volksgezondheid en bestrijding van deze virusziekte uiteraard boven alles.

Omdat wij elkaar de komen de maand (-en) wellicht niet meer zullen kunnen treffen of spreken wil ik  graag nu, namens mijn medebestuursleden, iets vertellen en toelichten over een andere ontwikkeling binnen onze vereniging.  Zoals bekend bestond de BCWeesp in november jl.  50 jaar, een feit dat wij met z’n allen groots hebben gevierd.

In december jl. kreeg het bestuur voor het eerst echter ook lucht van “geruchten” dat m.n. in de 3 hoogste teams massaal opgezegd zou gaan worden. Er zou sprake zijn van een vertrek van mogelijk  15-20 leden.

Uiteraard is hier door het bestuur over gesproken en ook besproken welke kant wij eigenlijk op willen met onze vereniging (competitie / recreatie of beide ??).

Afgelopen januari kwam dit geheel in een enorme stroomversnelling en bleek ons dat er geen tijd meer was en dat snel handelen was geboden. Het bestuur is om de tafel gaan zitten met diverse spelers uit de betreffende teams om te bespreken hoe nu verder.

In deze gesprekken zijn diverse opties besproken. Voorop stond toch wel de keuze dat wij ook graag senioren competitie (het liefst op een zo hoog mogelijk niveau) wilden kunnen blijven aanbieden.

Op een gegeven moment, toen bovenstaande keuze gemaakt was, luidde uiteraard de centrale vraag:  hoe kunnen we dit gaan organiseren.

Via contacten die reeds bestonden tussen enige topspelers van onze vereniging en topspelers van de BV Gaasperdam te Amsterdam, zijn er vrij snel gesprekken gestart tussen het bestuur van BCW en een aantal bestuursleden van de BVG. Insteek in deze gesprekken: het tot stand brengen van een samenwerking tussen BVG en de BCW op in 1e instantie senioren niveau.  Deze beoogde samenwerking is vooralsnog m.n. gericht op de niveaus divisie 2 tot en met divisie 6 (senioren).

Heel nadrukkelijk wil ik hierbij onderstrepen dat het GEEN fusie tussen beide verenigingen betreft. De BC Weesp blijft volledig zelfstandig. Een ieder blijft ook vooralsnog  gewoon lid van de BCW (of BVG).

Op de genoemde niveaus zullen mixed teams kunnen worden gevormd van BCWeespers en Gaasperdammers. Grote voordeel voor onze huidige competitie (top-)spelers, meer uitdaging (bredere top), meer, wellicht betere trainingsmogelijkheden, meer kansen op doorstromen naar hogere divisies.

Zonder in detail op deze gesprekken in te kunnen en willen gaan, kan ik hier wel alvast mededelen dat deze door het bestuur ingeslagen weg volgens het bestuur de enig mogelijke weg is om m.n. het competitie spelen binnen de BCWeesp mogelijk te blijven houden. Wat het bestuur betreft is er dus geen weg terug.

Graag hadden wij een en ander aan alle leden willen voorleggen en uiteindelijk dient dit ook wel te gebeuren door het bijeenroepen van een BALV (bijzondere Alg. Leden Verg.).

Momenteel lijkt dit door de ontwikkelingen op een ander gebied echter niet mogelijk. Vandaar deze “van de voorzitter” waar ik namens het bestuur een ieder nu enig inzicht in de sportieve ontwikkelingen heb willen geven.

Uiteraard kan iedereen die daar behoefte aan heeft nadere vragen stellen aan het bestuur. Indien mogelijk zullen wij daar op reageren.

Ik hoop zeer dat wij elkaar dit seizoen nog gaan treffen in onze hal, zo dat niet tot de mogelijkheden behoort, zal het bestuur iedereen zoveel mogelijk op de hoogte blijven houden via onze website.

Met sportieve groet, mede namens Pieter, Robbert, Ineke, Patrick. Chris en Marjan,

Edwin de Haas

Alg. voorzitter BC Weesp

Van de voorzitter … maart 20202020-04-06T19:42:58+02:00
13 03, 2020

Toernooi 2020 vervallen

2020-03-13T08:56:02+01:00

Open BC Weesp toernooi 28 maart 2020 gaat niet door

Beste speler,

Wij vinden het belangrijk voor de gezondheid van onze deelnemers en onze eigen gezondheid om de richtlijnen van de overheid en het RIVM te volgen. Zoals jullie wellicht al in het nieuws vernomen hebben, worden alle evenementen groter dan 100 mensen  afgelast. Ook door Badminton Nederland zijn ook alle toernooien en evenementen van de aankomende twee weken afgelast.

https://www.badminton.nl/nieuws/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

Gezien het feit dat wij meer dan 100 deelnemers hebben en een officieel bondstoernooi zijn, kan ons toernooi op 28 maart helaas niet doorgaan.Wij vinden het ontzettend jammer en we hadden er veel zin in.

We hopen op jullie begrip en zien jullie heel graag volgend jaar.

Met sportieve groet,

Arnold, Bianca, Chris, Emile en Irma

Toernooicommissie  

Toernooi 2020 vervallen2020-03-13T08:56:02+01:00
12 03, 2020

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

2023-02-21T16:45:30+01:00

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
  • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland2023-02-21T16:45:30+01:00
Go to Top