Over BCWeesp

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far BCWeesp has created 33 blog entries.
6 04, 2020

Van de voorzitter … april 2020

2020-04-06T21:04:48+02:00

Geen badminton tot 1 juni door coronavirus.
Samenwerking met BV Gaasperdam is nu een feit.

Vanwege de nog steeds zeer bijzondere situatie van dit moment en het feit dat naar alle waarschijnlijkheid wij elkaar de komende weken, maanden, nog niet lijfelijk zullen kunnen ontmoeten en spreken wil ik graag hierbij, ook namens mijn medebestuursleden, iets vertellen en toelichten over de verdere ontwikkelingen binnen onze vereniging.

Afgelopen maart heb ik melding gemaakt van het feit dat  er gesprekken waren gestart tussen het bestuur van BCW en een aantal bestuursleden van de BVG. Insteek in deze gesprekken was het tot stand brengen van een samenwerking tussen BVG en de BCW.

Tijdens deze gesprekken heeft inmiddels ook een wisseling van de wacht plaatsgevonden binnen het technische hart van onze vereniging.
De laatste 5/6 jaar werd de technische commissie aangevoerd door Ineke Pouw.
Ineke had reeds een aantal keren aangeven dit werk te willen overdragen.
Door de gevoerde gesprekken tussen BCW en BVG, waaraan ook Colette en Irma actief hebben deelgenomen, met name op gebied van technische zaken en teamsamenstellingen, zijn Colette en Irma eig. min of meer stilzwijgend, Ineke opgevolgd.

Op dit moment, dat de gesprekken tussen BCW en BVG in een soort van afrondende fase zijn beland, ook de teamsamenstellingen zijn min of meer rond, hebben Colette en Irma aangegeven de taken van Ineke, in de nieuwe samenwerkingssituatie,  voorlopig te willen overnemen. De facto was dat eig. dus reeds gebeurd.

Wij zijn, als bestuur, heel erg tevreden met de inzet van Colette en Irma, ook al gezien de grote badminton kennis en ervaring van beiden.

Uiteraard zijn wij Ineke voor haar grote inzet de laatste jaren grote dank verschuldigd.
Het samenstellen van teams e.d. is niet altijd eenvoudig en er komt vaak van alles over iemand heen!
Het is tenslotte vaak moeilijk het iedereen naar de zin te maken!

Omdat op dit moment het niet duidelijk is of er dit seizoen nog een ALV kan worden gehouden, waar wij officieel afscheid kunnen nemen van een bestuurslid en haar in het, verdiende, zonnetje kunnen zetten, hierbij, namens het hele bestuur alvast een groot dank je wel voor de inzet van Ineke en een hartelijk welkom voor Colette en Irma.

Graag hadden wij een en ander aan alle leden willen voorleggen en uiteindelijk dient dit ook wel te gebeuren door het, ergens dit jaar, bijeenroepen van een BALV (bijzondere Alg. Leden Verg.).

Met sportieve groet, mede namens Pieter, Robbert, Ineke, Patrick, Chris en Marjan,

Edwin de Haas

Alg. voorzitter BCWeesp

Van de voorzitter … april 20202020-04-06T21:04:48+02:00
15 03, 2020

Van de voorzitter … maart 2020

2020-04-06T19:42:58+02:00

Geen badminton tot eind maart door coronavirus
Samenwerking gezocht met BV Gaasperdam

Vanwege de zeer bijzondere ontwikkelingen van de laatste week, voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging mag c.q. kan er niet worden gebadmintond.  Onze thuishal Aetsveld is, vanwege de Corona crisis, gesloten tot in ieder geval 31 maart a.s., maar na aller waarschijnlijkheid veel langer.   In de allersomberste scenario’s zou dit zelfs zomaar het voorlopige einde kunnen zijn van ons badminton seizoen 2019/2020.

Het zal voor iedereen even wennen zijn, maar het is niet anders, de komende maanden gaat de bescherming van de volksgezondheid en bestrijding van deze virusziekte uiteraard boven alles.

Omdat wij elkaar de komen de maand (-en) wellicht niet meer zullen kunnen treffen of spreken wil ik  graag nu, namens mijn medebestuursleden, iets vertellen en toelichten over een andere ontwikkeling binnen onze vereniging.  Zoals bekend bestond de BCWeesp in november jl.  50 jaar, een feit dat wij met z’n allen groots hebben gevierd.

In december jl. kreeg het bestuur voor het eerst echter ook lucht van “geruchten” dat m.n. in de 3 hoogste teams massaal opgezegd zou gaan worden. Er zou sprake zijn van een vertrek van mogelijk  15-20 leden.

Uiteraard is hier door het bestuur over gesproken en ook besproken welke kant wij eigenlijk op willen met onze vereniging (competitie / recreatie of beide ??).

Afgelopen januari kwam dit geheel in een enorme stroomversnelling en bleek ons dat er geen tijd meer was en dat snel handelen was geboden. Het bestuur is om de tafel gaan zitten met diverse spelers uit de betreffende teams om te bespreken hoe nu verder.

In deze gesprekken zijn diverse opties besproken. Voorop stond toch wel de keuze dat wij ook graag senioren competitie (het liefst op een zo hoog mogelijk niveau) wilden kunnen blijven aanbieden.

Op een gegeven moment, toen bovenstaande keuze gemaakt was, luidde uiteraard de centrale vraag:  hoe kunnen we dit gaan organiseren.

Via contacten die reeds bestonden tussen enige topspelers van onze vereniging en topspelers van de BV Gaasperdam te Amsterdam, zijn er vrij snel gesprekken gestart tussen het bestuur van BCW en een aantal bestuursleden van de BVG. Insteek in deze gesprekken: het tot stand brengen van een samenwerking tussen BVG en de BCW op in 1e instantie senioren niveau.  Deze beoogde samenwerking is vooralsnog m.n. gericht op de niveaus divisie 2 tot en met divisie 6 (senioren).

Heel nadrukkelijk wil ik hierbij onderstrepen dat het GEEN fusie tussen beide verenigingen betreft. De BC Weesp blijft volledig zelfstandig. Een ieder blijft ook vooralsnog  gewoon lid van de BCW (of BVG).

Op de genoemde niveaus zullen mixed teams kunnen worden gevormd van BCWeespers en Gaasperdammers. Grote voordeel voor onze huidige competitie (top-)spelers, meer uitdaging (bredere top), meer, wellicht betere trainingsmogelijkheden, meer kansen op doorstromen naar hogere divisies.

Zonder in detail op deze gesprekken in te kunnen en willen gaan, kan ik hier wel alvast mededelen dat deze door het bestuur ingeslagen weg volgens het bestuur de enig mogelijke weg is om m.n. het competitie spelen binnen de BCWeesp mogelijk te blijven houden. Wat het bestuur betreft is er dus geen weg terug.

Graag hadden wij een en ander aan alle leden willen voorleggen en uiteindelijk dient dit ook wel te gebeuren door het bijeenroepen van een BALV (bijzondere Alg. Leden Verg.).

Momenteel lijkt dit door de ontwikkelingen op een ander gebied echter niet mogelijk. Vandaar deze “van de voorzitter” waar ik namens het bestuur een ieder nu enig inzicht in de sportieve ontwikkelingen heb willen geven.

Uiteraard kan iedereen die daar behoefte aan heeft nadere vragen stellen aan het bestuur. Indien mogelijk zullen wij daar op reageren.

Ik hoop zeer dat wij elkaar dit seizoen nog gaan treffen in onze hal, zo dat niet tot de mogelijkheden behoort, zal het bestuur iedereen zoveel mogelijk op de hoogte blijven houden via onze website.

Met sportieve groet, mede namens Pieter, Robbert, Ineke, Patrick. Chris en Marjan,

Edwin de Haas

Alg. voorzitter BC Weesp

Van de voorzitter … maart 20202020-04-06T19:42:58+02:00
13 03, 2020

Toernooi 2020 vervallen

2020-03-13T08:56:02+01:00

Open BC Weesp toernooi 28 maart 2020 gaat niet door

Beste speler,

Wij vinden het belangrijk voor de gezondheid van onze deelnemers en onze eigen gezondheid om de richtlijnen van de overheid en het RIVM te volgen. Zoals jullie wellicht al in het nieuws vernomen hebben, worden alle evenementen groter dan 100 mensen  afgelast. Ook door Badminton Nederland zijn ook alle toernooien en evenementen van de aankomende twee weken afgelast.

https://www.badminton.nl/nieuws/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

Gezien het feit dat wij meer dan 100 deelnemers hebben en een officieel bondstoernooi zijn, kan ons toernooi op 28 maart helaas niet doorgaan.Wij vinden het ontzettend jammer en we hadden er veel zin in.

We hopen op jullie begrip en zien jullie heel graag volgend jaar.

Met sportieve groet,

Arnold, Bianca, Chris, Emile en Irma

Toernooicommissie  

Toernooi 2020 vervallen2020-03-13T08:56:02+01:00
12 03, 2020

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

2020-03-12T19:30:14+01:00

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
  • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland2020-03-12T19:30:14+01:00
8 03, 2020

Toernooi 2020 inschrijving gesloten

2020-03-08T21:00:07+01:00

Beste spelers,

We hebben het maximaal aantal partijen bereikt en sluiten hierbij de inschrijving.
Een partner van een koppel, waarvan 1 van de spelers wel al ingeschreven is, kan zich nog wel inschrijven via de e-mail: toernooi@bcweesp.nl.

Graag ook doen, beiden spelers moeten ingeschreven worden.
Graag ontvangen wij je contactgegevens, club en bondsnummer.

Tot de 28e.

Met vriendelijke groet,
Toernooicommissie

Ga naar badmintonnederland.toernooi.nl
Toernooi 2020 inschrijving gesloten2020-03-08T21:00:07+01:00
5 03, 2020

LED karten BCWeesp Jeugd 26 februari 2020

2020-03-05T19:46:58+01:00

Bekijk hier de foto’s van het LED karten.

Het was weer erg gezellig en spannend tijdens het LED karten in Loosdrecht.


And The LED kart winner is:
Arnold 30.82

Volgend jaar gaan we hopelijk weer.

LED karten BCWeesp Jeugd 26 februari 20202020-03-05T19:46:58+01:00
11 02, 2020

Team 4 kampioen 2020

2020-02-12T19:47:10+01:00

Team 4 is kampioen geworden dit seizoen.

Wij feliciteren Janneke, Lisanne, Paul, Simon en Patrick dan ook van harte met deze geweldige prestatie.

Je kan hier de video van de huldiging zien.

Team 4 kampioen 20202020-02-12T19:47:10+01:00
9 02, 2020

Diverse toernooien medio maart/april

2020-02-09T16:56:15+01:00

Inschrijving HBV open jeugd toernooi en seniorentoernooi open.

De deadline voor inschrijven is al bijna zover! Dus schrijf je in nu het nog kan!

– 33 Hoorn Open 2020: 22/23 februari 2020. Net als voorgaande jaren wordt zoveel mogelijk in poule wedstrijden verspeeld. Halve finales en finales op zondag. Categorieen: 1,4,6 en 8

Je kan je hier inschrijven.

– HBV Open Jeugd toernooi 2020: 01 maart 2020. Jullie zijn waarschijnlijk gewend dat in het najaar het open jeugd toernooi plaatsvind en in het voorjaar het Junior Master toernooi. Helaas lopen beiden toernooien niet zo goed, waardoor we besloten hebben om er 1 Open jeugd toernooi van te maken en wel op 1 dag. Vooral dus voor de jeugd in de jeugdcompetitie.

Je kan je hier inschrijven.

PHIT toernooi 15 maart te Kortenhoef.

Een toernooi vol spanning, gezelligheid en sportiviteit!

De inschrijving voor het Mix toernooi 2020 is geopend.
Het Paul Harmusial Invitatie Toernooi (PHIT) vindt op zondag 15 maart plaats in sporthal De Fuik in Kortenhoef.

Alle informatie vindt je op de site van de Treffers https://www.bvdetreffers.nl/phit/

Paastoernooi maandag 13 april 2020 Badminton Club Castricum

Op maandag 13 april 2020, 2e paasdag, organiseert Badminton Club Castricum voor de zesde keer op rij het Paastoernooi, gesponsord door ArchiefBC. Er zal deze dag gespeeld worden van 9:00 uur tot ongeveer 17:00 uur. Elke speler dient zich 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd te melden bij de wedstrijdtafel, zodat de wedstrijden op tijd van start kunnen gaan. Het speelschema wordt uiterlijk 9 april 2020 gemaild naar alle deelnemers.

Je kan je inschrijven door op dit inschrijfformulier

Erasmus Open toernooi 6 juni 2020.

Ter ere van het VIIe lustrum organiseert Badmintonvereniging Erasmus dit jaar voor het eerst het Erasmus Open toernooi!

Het toernooi zal plaatsvinden op 6 JUNI 2020 van 09:00 tot 22:00 in de sporthal van de Erasmus Universiteit (Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam).  Wij hebben 14 banen tot onze beschikking.

Wij nodigen jullie dan ook van harte uit om deel te nemen aan het toernooi en samen met ons het 35-jarig bestaan van onze vereniging te vieren.

Je kan je hier inschrijven

Meershuttle-Open toernooi, weekend van 18 en 19 april 2020.

Het betreft een 4-6-8-10 toernooi waarbij spelers van 2e divisie tot de echte recreant mee kan doen.
Ook jeugdspelers vanaf 15 jaar zijn van harte welkom.
We spelen zo veel mogelijk in poule vorm zodat alle spelers meerdere wedstrijden kunnen spelen.

Het toernooi word gehouden in het weekend van 18 en 19 april 2020 in onze sporthal Het Spectrum te Hoofddorp. Zaterdag staat in het teken voor de singels en mixen en zondag staan de dubbels op het programma. Je kunt er voor kiezen om één of beide dagen mee te doen.

Je kan je hier inschrijven.

Diverse toernooien medio maart/april2020-02-09T16:56:15+01:00
6 01, 2020

Felicitaties van Astrid Heijstee (Wethouder sport gemeente Weesp)

2020-01-06T19:11:28+01:00

Beste badminton sporters,

Via deze weg wil ik jullie feliciteren met het 50 jarig jubileum van de mooie vereniging waarvan jullie onderdeel uitmaken. Helaas was ik verhinderd tijdens het oliebollentoss toernooi en daarom via deze weg een persoonlijke noot.

Jullie vereniging staat voor sportiviteit en gezelligheid. En is in haar 50 jarig bestaan een goede kweekvijver geweest voor talent. Maar is ook een plek om recreatief een shuttle te slaan. En elkaar te ontmoeten.

Vanuit de gemeente zijn we trots op jullie vereniging die actief deelneemt aan sportdagen die door ons georganiseerd worden en andere buurtsportcoach activiteiten.

Een vereniging die in alle opzichten bijdraagt aan het feit dat elke Weesper kan sporten.

Ik wens jullie allen een mooie en sportieve toekomst toe.

 

Met sportieve groet
Astrid Heijstee
Wethouder sport gemeente Weesp 

Felicitaties van Astrid Heijstee (Wethouder sport gemeente Weesp)2020-01-06T19:11:28+01:00
9 12, 2019

Oliebollen Toss zondag 29 december 2019

2020-01-06T19:24:27+01:00

Ook dit jaar was de oliebollen toss weer een succes.

De oliebollen werden gebakken door Patrick Taling en zijn moeder.
Die weer door een ieder met veel smaak zijn genuttigd.
Deze bollen zijn met liefde gemaakt, en dat proefde je.

Oliebollen Toss zondag 29 december 20192020-01-06T19:24:27+01:00
Go to Top