26 08, 2023

Het nieuwe seizoen 2023-2024 is weer aangebroken

2023-08-26T15:06:07+02:00

We mogen weer, heb jij er ook zo’n zin in!!!

Dit zijn de startdata voor het nieuwe seizoen:
Zondag         3 september    19:30 tot 21:00 allen
Donderdag   7 september   18:00 tot 20:00 jeugd
                                                 20:00 tot 22:30 volwassenen
Het nieuwe seizoen 2023-2024 is weer aangebroken2023-08-26T15:06:07+02:00
1 05, 2023

Algemene Ledenvergadering 2023

2023-05-11T17:25:05+02:00
Algemene Ledenvergadering 1 juni 2023 (19:30-20:30 uur)
Als lid van een vereniging denk je vaak dat als je contributie betaalt, je dan recht hebt op onbekommerd spelen.
Maar om dat spelen mogelijk te maken moet er wel het nodige werk verzet worden.
Dat werk wordt gedaan door een beperkt aantal vrijwilligers.
Daar is niets mis mee, zij ontlenen ook plezier aan dat werk, maar zonder hen zou er geen vereniging zijn.
Een gezonde vereniging is een vereniging waar leden geïnteresseerd zijn in het wel en wee van hun club en die interesse ook tonen.
Een Algemene Ledenvergadering is zo’n moment.
Daar kun je meedenken en meebeslissen over de gang van zaken in jouw vereniging.Agendapunten:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen vorige algemene ledenvergadering
  4. Verslagen commissies
  5. Financieel jaarverslag 2022-2023
  6. Verslag kascommissie
  7. Benoeming nieuwe kascommissie
  8. Begroting 2023-2024
  9. Aftredende bestuursleden en nieuw aan te stellen bestuursleden
  10. Rondvraag

Sluiting

Als je nog aanvullende agendapunten hebt die je dan aan bod wil laten komen, stuur dan een mail naar secretariaat@bcweesp.nl

Als je de notulen van de ALV-2022 nog wilt bekijken klik dan hier!

Tijdens de ALV is de hal gesloten om te badmintonnen van 19:30-20:30 uur.
Daarna kan je natuurlijk gewoon weer een shutteltje slaan tot 22:30 uur.
De jeugd kan wel gewoon spelen van 18:00 – 20:00 uur.

Dus daarom de oproep: noteer de datum 1 juni  en ben dan aanwezig op de ALV van jouw vereniging.

De ALV wordt gehouden in de “Buurtkamer Aetsveld” in de gelijknamige sporthal.

Mvg
Het bestuur.

Algemene Ledenvergadering 20232023-05-11T17:25:05+02:00
26 03, 2023

Geen badminton op onderstaande dagen

2023-05-11T17:28:53+02:00

Zondag 9 april – 1e paasdag
Donderdag 27 april – Koningsdag
Donderdag 4 mei – Dodenherdenking
Donderdag 18 mei – Hemelvaartsdag
Zondag 28 mei – 1e pinksterdag

Geen badminton op onderstaande dagen2023-05-11T17:28:53+02:00
Go to Top