9 03, 2023

Amsterdamse Badminton Jeugdcompetitie

2023-08-27T18:58:31+02:00

De Amsterdamse Jeugd Competitie is een initiatief van badminton verenigingen in Amsterdam, gesteund door de gemeente: Uvo Sprit, BVA, BV Zeeburg, BV Slotermeer, BVG en nieuw jaar: BC Weesp.

Kinderen met weinig of geen competitie ervaring kunnen op een leuke en laagdrempelige manier kennis maken met het fenomeen competitie, oftewel, spelen tegen kinderen van andere verenigingen. Ouders kunnen op deze manier een kijkje nemen in de keuken van een badminton wedstrijd. Gedurende vijf, 5, zondagen komen teams van de verenigingen bij elkaar en spelen zij onderling als team wedstrijden tegen teams van de andere verenigingen. Er wordt gespeeld in twee categorieën: beginners (kinderen die een shuttle slaan, maximaal 2 jaar ervaring) en gevorderden (kinderen met enige (opstap) competitie ervaring). Deze categorieën zijn bedoelt om kinderen op eigen niveau te laten spelen en wij zullen als trainer/begeleiders de kinderen indelen.

Per vereniging willen we per categorie een team samenstellen en elk team gaat dan op de speeldagen in verschillende rondes tegen teams van de andere verengingen spelen. Er staan zowel dubbel- als enkel partijen op het programma.

Op de volgende data zijn de wedstrijden:

26 maart van 13:00 – 16:00 host BVA, sporthal De Pijp, L. Ansinghstraat 88 Amsterdam

2 april van 13:30 – 16:30 host BVG, sporthal Gaasperdam, Ravenswaaipad 5 (navigatie op: Parkhof 100) Amsterdam

16 april van 14:00 – 17:00 host BV Zeeburg, sport hal Zeeburg, Insulindeweg 1001 Amsterdam

30 april (GEANNULEERD) van 13:30 – 16:30 host BV Slotermeer, sporthal Gaasperdam, Ravenswaaipad 5 (navigatie op: Parkhof 100) Amsterdam

21 mei van 13:00 – 16:00  host BC Weesp, sporthal Aatsveld, Meester C. Kooimancentrum 17, 1383 ED Weesp

Per team speel je 10 rondes per wedstrijddag verdeelt over 3 uur. Drie uur inclusief een pauze na ronde vijf.

Deelname is gratis (let wel, alleen bedoeld voor leden van de verenigingen).

Voor de ouders komen er alleen vervoers-, parkeer-, eten- en drinken kosten bij kijken.

Ik hoop dat er veel kinderen van ons mee doen zodat ze kinderen van andere verenigingen leren kennen en leuke potjes tegen hen kunnen spelen.

Opgeven kan bij mij: Patrick, per mail of app.

Amsterdamse Badminton Jeugdcompetitie2023-08-27T18:58:31+02:00
17 11, 2019

Jeugdtoernooi reglement

2019-11-24T17:02:36+01:00

2e Open Jeugdtoernooi Weesp op zondag 31 maart 2019

Sporthal Aetsveld, Mr.C. Kooimancentrum 17 1383 ED Weesp

Email info adres: jeugdtoernooiweesp@gmail.com
inschrijfadres: jeugdtoernooiweesp@gmail.com
Toernooileiding: diverse leden van BCWeesp, waaronder Patrick Taling 06 812 11 318

Reglement-Toernooibepalingen:
Algemeen:
Het 2e Open Jeugdtoernooi Weesp wordt gespeeld volgens het algemeen wedstrijdreglement,
het toernooireglement en de geldende algemene bepalingen van BNL.

Specifieke bepalingen.
1 Gerechtigd tot deelname zijn allen die lid zijn van Badminton Nederland of een bij de IBF
aangesloten organisatie.

2 De speeltijden zijn op zondag 31 maart 2019 van 08:30 tot 15:00 uur.

3 LEEFTIJDSKLASSEN
Er wordt gespeeld in 5 leeftijdsklassen, t.w.: Type shuttle:
– Jeugd U11- geboren in 2009 of later plastic
– Jeugd U13- geboren in 2007 of later plastic
– Jeugd U15- geboren in 2005 of later plastic
– Jeugd U17- geboren in 2003 of later plastic / veren
– Jeugd U19- geboren in 2001 of later plastic / veren
Er kan in één leeftijdsklasse gespeeld worden!

4 In alle klassen zal zoveel mogelijk worden gespeeld volgens het poulesysteem, waarbij de poules
tenminste uit vier deelnemers zullen bestaan. Indien voor een onderdeel in een bepaalde klasse
teveel inschrijvingen worden ontvangen, zal het onderdeel volgens het afvalsysteem worden verspeeld.
Zulks ter beoordeling van de toernooicommissie.

5 De inschrijfgelden bedragen €10 euro per deelnemer.
Iedere deelnemer dient het inschrijfgeld voor de aanvang van zijn/haar eerste partij contant te voldoen.
Er is geen pin-apparaat aanwezig.

Inschrijven kan uitsluitend via:
jeugdtoernooiweesp@gmail.com door je voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht,
telefoonnummer, club en speelklasse door te geven.
De inschrijving sluit zondag 24 maart 2019 om 23:59 of als het maximum aantal partijen van 150
is ingeschreven. Inschrijving verplicht tot betaling.

6 In de plastic klassen wordt gespeeld met goedgekeurde nylon shuttles welke in de hal verkrijgbaar zijn.
In de veren klassen wordt gespeeld met goedgekeurde veren shuttles welke in de hal verkrijgbaar zijn.
Wanneer alle spelers uit een plastic klasse overeengekomen zijn om met veren te spelen
is dit toegestaan. De veren shuttle is dan voor eigen rekening.
Bij verschil van mening over de shuttle moet er gespeeld worden met de in de hal verkrijgbare shuttle.

7 De plaatsing zal uiterlijk plaatsvinden op zondag 24 maart 2019 om 23:59 uur ten huize van
het toernooisecretariaat. Zo spoedig mogelijk zal daarna het schema op de website van
http://bcweesp.nl/index.php/jeugd worden geplaatst en zult u per email een uitnodiging ontvangen.

8 Gelang het aantal inschrijvingen zal in alle onderdelen een eerste en een tweede prijs
beschikbaar zijn.

9 Op het toernooi is Bees-Sport aanwezig. Bees-sport bespand rackets en verkoopt badminton
accessoires. Racket bespannen kost €15,00 euro per racket. Let op, u kunt alleen contant betalen.

10 Op het toernooi ben je ingedeeld in een poule. Met de poule speel je dubbel wedstrijden.
De winnaar van de poule is de speler die de meeste sets punten heeft.
Per gewonnen set krijg je 1 punt. Bij gelijkspel per set krijg je 0,5 punt.
Een verloren set geeft 0 punten. Er wordt geteld volgens het telsysteem van BNL.

Bij gelijk aantal sets wordt er gekeken naar de speler met de meest behaalde punten per sets.

11 Er worden wedstrijden gespeeld van maximaal 20 minuten. Een wedstrijd bestaat uit 2 sets,
waarbij na maximaal10 minuten gewisseld wordt van vak (0 min pauze). De 2e set begint bij 0-0.
Is de 1e set eerder afgelopen dan 10 minuten, dan noteer je de eindstand en mag de 2e
set (eerder) gestart worden. Is de 1e set nog niet afgelopen, dan noteer je de huidige stand
en begin je aan de 2e set bij 0-0. Na afloop van de 2e set noteer je de eindstand.

12 Na de wedstrijd is er een rust van 2 minuten. In deze tijd: bedank je de tegenstander en
medespeler. De winnaar brengt het telblad naar de wedstrijdleiding. (toernooibepalingen,
hoofdstuk 3, artikel 2.3.g). De nieuwe spelers worden op de baan verwacht.
Na de rust begint de volgende wedstrijd.

Tijdens het evenement worden foto’s en video’s gemaakt. De media zullen op de BCWeesp website
en Facebook gepost worden. Op verzoek worden foto’s of video’s offline gehaald.

Noch de toernooileiding, BCWeesp, BNL. of de Gemeente Weesp zijn aansprakelijk te stellen voor enig
lichamelijk letsel, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen. De toernooileiding en
BCWeesp gaat er vanuit dat deelnemers aan het toernooi in een dusdanige conditie zijn,
dat deelname geen gevaar voor de gezondheid kan opleveren. In alle gevallen,
waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

Jeugdtoernooi reglement2019-11-24T17:02:36+01:00
Go to Top