1 05, 2023

Algemene Ledenvergadering 2023

2023-05-11T17:25:05+02:00
Algemene Ledenvergadering 1 juni 2023 (19:30-20:30 uur)
Als lid van een vereniging denk je vaak dat als je contributie betaalt, je dan recht hebt op onbekommerd spelen.
Maar om dat spelen mogelijk te maken moet er wel het nodige werk verzet worden.
Dat werk wordt gedaan door een beperkt aantal vrijwilligers.
Daar is niets mis mee, zij ontlenen ook plezier aan dat werk, maar zonder hen zou er geen vereniging zijn.
Een gezonde vereniging is een vereniging waar leden geïnteresseerd zijn in het wel en wee van hun club en die interesse ook tonen.
Een Algemene Ledenvergadering is zo’n moment.
Daar kun je meedenken en meebeslissen over de gang van zaken in jouw vereniging.Agendapunten:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen vorige algemene ledenvergadering
 4. Verslagen commissies
 5. Financieel jaarverslag 2022-2023
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Begroting 2023-2024
 9. Aftredende bestuursleden en nieuw aan te stellen bestuursleden
 10. Rondvraag

Sluiting

Als je nog aanvullende agendapunten hebt die je dan aan bod wil laten komen, stuur dan een mail naar secretariaat@bcweesp.nl

Als je de notulen van de ALV-2022 nog wilt bekijken klik dan hier!

Tijdens de ALV is de hal gesloten om te badmintonnen van 19:30-20:30 uur.
Daarna kan je natuurlijk gewoon weer een shutteltje slaan tot 22:30 uur.
De jeugd kan wel gewoon spelen van 18:00 – 20:00 uur.

Dus daarom de oproep: noteer de datum 1 juni  en ben dan aanwezig op de ALV van jouw vereniging.

De ALV wordt gehouden in de “Buurtkamer Aetsveld” in de gelijknamige sporthal.

Mvg
Het bestuur.

Algemene Ledenvergadering 20232023-05-11T17:25:05+02:00
1 05, 2023

Notulen ALV 2022

2023-05-11T17:25:40+02:00

NOTULEN ALV BCWEESP 2022, 16 juni

Aanwezig: Pieter, Colette, Bep, Marjan, Chris, Hans, Hans, Bram, Arnout, Arnold, Bas, Jeffrey, Patrick, Robbert.

 1. De voorzitter memoreert het afgelopen seizoen. Ledental is drastisch teruggelopen. Nu 60 leden. Toekomst is wat somber. De samenwerking met BV Gaasperdam is een lichtpuntje. De vereniging probeert om de competitie naar sporthal Weespersluis te verplaatsen ivm het ontbreken van een kantine in Aetsveld.
 2. Mededelingen en binnengekomen stukken
 3. Notulen vorige algemene ledenvergadering – staan op de website
 4. De voorzitter. Flyer is in aantocht. Vooral gericht op Weespersluis. Moet gedragen worden door een plan van aanpak. Ed en Chris maken flyer voorstel. Patrick, Chris, Edwin en Arnout/Arnold gaan plan van aanpak maken.
 5. Verslagen commissies
  • Recreanten – Marian
   1. Gezellig en rustig
  • Jeugd – Patrick
   1. Zaterdag badmintonjeugd dag. Toernooi, speurtocht, ijsje bij Nelis, bbq. Met ouders, begeleiders en broertjes en zusjes. Bijna alles gesponsord.
   2. Volgend jaar ouder/kind avonden. Jeugdtoernooi
 • Misschien volgend jaar kamp, misschien pretpark?
 1. Buurtsport in de zomervakantie.
 • Publiciteit – Chris
  1. Website geschoond van corona teksten. Sponsoren worden bezocht om te blijven.
 • Competitie – Colette, Irma
  1. Competitie is min of meer succesvol afgerond. Weesp had 3 teams. 2 in vierde divisie , 1 in 6e. Contract met BVG wordt geintensiveerd. Gaasperdammers en Weespers kunnen dan wederzijds bij elkaar invallen. Volgend jaar nog 9 competitie spelers in Weesp. Virgil komt weer als trainer.
  2. Naast, en na, de training moet er wel ruimte zijn voor de recreanten
 • Hans Gorter neemt afscheid als hoofdsponsor. Hans wordt bedankt!
 1. Financieel Jaarverslag 2021-2022. Verlies rond de 5000 euro. De penningmeester licht toe en de cijfers staan in de stukken. Contributie gaat omhoog. Percentage erbij. 8% voor iedereen.
 2. Verslag Kascommissie. Kascommissie akkoord. Penningmeester krijgt decharge van de vergadering
 3. Benoeming nieuwe kascommissie. Bas en Jeffrey
 4. Begroting 2022-2023. Zit in de stukken. Sponsoring wordt in vraag getrokken. Waar komt dat vandaan? Verhoging jeugdbudget wordt in vraag getrokken. Waarom?, wat is het doel? Wat draagt het bij aan het doel vd club? Begroting wordt bijgesteld naar beneden voor de jeugd.
  • Edwin sponsort een eventueel open toernooi
  • Patrick gaat actie ondernemen voor update website
 5. Sluiting
Notulen ALV 20222023-05-11T17:25:40+02:00
26 05, 2022

Algemene Ledenvergadering 2022

2022-05-26T16:57:07+02:00

Antentie voor de algemene ledenvergadering ALV

Waar: In de sportzaal van Sporthal Aetsveld
Wanneer 16 juni van 20:00 tot 21:00 uur

Het bestuur van BCWeesp nodigt jullie uit voor de ALV van BCWeesp.
Als jullie nog agendapunten hebben stuur die dan aan het secretariaat van BCWeesp.

De buurtkamer is op 16 juni niet beschikbaar als locatie voor onze ALV, dus vandaar wordt het gewoon in de sportzaal gehouden.

Tijdens de ALV is er dus geen badminton in de zaal vanaf 20:00 tot 21:00 uur.

Als je dus wilt meepraten en je mening wilt geven kom dan naar de ALV.

Het bestuur van BCWeesp

Algemene Ledenvergadering 20222022-05-26T16:57:07+02:00
21 09, 2019

Notulen ALV 2019

2023-05-01T15:42:56+02:00

Notulen BC Weesp ALV 27-06-2019

Aanwezig: Jaap Hutters, Nelleke van Deventer, Melanie Backers, Tony Jim, Mirjam Jim, Petra Backers, Inez Achacha, Jeffrey Dekker, Marjan Gijzen, Arnold Brom, Pieter Otte, Arnoud van de Weerd, Chris vd Haar, Hans Gorter, Hans Eenink, Robbert den Hoedt, Bas Eenink, Liesbeth van Schaick, Bram Bouwens,
Afmelding: Colette van Couwenhoven, Ineke Pouw, Patrick taling, Edwin de Haas

1) Opening

De voorzitter heeft zich afgemeld. Robbert den Hoedt is waarnemend voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom

2) Ingekomen stukken en mededelingen

BC Weesp heeft een uitnodiging ontvangen voor de verenigingenmarkt tijdens Sluis en Bruggen feest 2019. Melanie Backers en Jeffrey Dekker willen hier graag aan meewerken.
Start van het nieuwe seizoen is op donderdag 22 en zondag 25 augustus.
Het bestuur heeft een decharge voorstel ontvangen van de kascommissie. Deze wordt verderop in de vergadering behandeld

3) Notulen ALV 2017

De notulen van de vorige ALV (2018) zijn gepubliceerd op de website.

4) Commissieverslagen

A) Jeugd
Training wordt ook volgend seizoen verzorgd door Simon Reumer
Geen kamp geweest dit seizoen, maar wel een heel succesvol camp-in-one-day evenement met diverse activiteiten en een afsluitende barbecue

B) Recreanten
Er is weer een klaverjas avond georganiseerd. 5 tafels, Inez was eerste, Chris tweede.
De pubquiz was een succes, en wordt ook volgend jaar weer georganiseerd.

C) Oude en nieuwe media
Chris vraagt de teams om input voor de website, bijvoorbeeld elke week een verslag van de wedstrijden. Diverse kanalen zoals facebook worden reeds gebruikt maar mogelijk moeten we ook een instagram account voor de club regelen, dit om de jeugd beter te bereiken. Dit is besproken maar nog geen besluit over genomen.

D) Jubileum.
Organisatie van het feest is onderweg. Dit wordt gehouden in de bar Olympus.
Diverse activiteiten worden georganiseerd waaronder, onder voorbehoud, een clinic met Selena Piek.

5) Financieel Jaarverslag 2018-2019

De penning meester licht het jaarverslag toe. Grootste afwijking ten opzichte van de prognose is het vervallen van de BTW op de zaalhuur

6) Verslag Kascommissie

Kascommissie heeft haar taak verricht en stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt unaniem in.

7) Benoeming nieuwe kascommissie

Bas en Hans Eenink vormen de nieuwe kascommissie

8) Begroting 2019-2020

De begroting kent ten opzichte van vorige jaren een eenmalige afwijking. Er is een is budget voor het jubileumfeest gereserveerd voor 2500 euro.

9) Benoeming nieuwe penningmeester

Hans neemt afscheid als penningmeester, na 16 of 17 jaar. Hij krijgt een fles wijn en een bos bloemen. Pieter Otte neemt het stokje over. Zijn benoeming wordt unaniem gesteund door de vergadering.

10) Shuttlebeheer

Hans Eenink doet het verzoek of iemand ook het shuttle beheer van hem wil overnemen. Hier wordt nog niet direct iemand voor gevonden.

11) Rondvraag

a. Er is per mail een vraag binnengekomen of de club nog steeds een bondsscheidsrechter moet (kunnen) leveren. Dit moet worden uitgezocht
b. Via Tony is er een aanbod binnengekomen om een restpartij club shirts over te nemen. Deze moeten wij dan zelf bedrukken. Dit gaat het bestuur uitzoeken
c. Melanie Backers vraagt of het mogelijk is om vanaf volgend jaar alle teams op dezelfde dag thuis te laten spelen. Dit is gezelliger en goedkoper. Dit zal het bestuur uitzoeken.

12) De waarnemend voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Notulen ALV 20192023-05-01T15:42:56+02:00
21 09, 2019

Notulen ALV 2018

2023-05-01T15:43:38+02:00

Notulen BC Weesp ALV 28-06-2018

Aanwezig: Jaap, Nelleke van Deventer, Irma Philips, Melanie Backers, Kim Berkhout, Tony Jim, Colette Couwenhoven, Mirjam Jim-Hees, Petra Backers, Kjille Soeting, Inge Lakke-Rombout, Inez Achach, Jeffrey, Marjan, Arnold, Pieter Otte, Arnoud van de Weerd, Chris vd Haar, Patrick Taling, Hans Gorter, Edwin de Haas, Hans Eening, Robbert den Hoedt.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom
Kort overzicht vh jaar: Succesvol, met drie teams kampioen

Ingekomen stukken en mededelingen
Geen binnengekomen stukken.
De start van het nieuwe seizoen valt door Sluis en Bruggen feest en onderhoud van de sporthal wat later dan normaal. De eerste speeldag is donderdag 6 september.

Notulen ALV 2017
De notulen van de vorige ALV zijn niet direct beschikbaar. Op verzoek van de vergadering wordt de presentielijst in de notulen van 2018 opgenomen.

Commissieverslagen

Jeugd
Goed seizoen gehad. Met o.a. het all-friends tournooi en het eerste open jeugd tournooi, en de Sinterklaastraining.
Drie uitje georganiseerd: Bowlen, glow-golfen en natuurlijk het jaarlijkse kamp
Volgend jaar wordt er disco badminton georganiseerd.
Volgend jaar doen er 4 jeugdteams mee aan de competitie, waarvan 1 met veren
Helaas stoppen de jeugd trainers Dennis en Jasper ermee, vnl. vanwege de reisafstand.
Volgend jaar wordt de training intern verzorgd.
Recreanten
Er zijn dit jaar een aantal nieuwe leden bijgekomen. Dat is goed voor de club.
Er is weer een klaverjas avond georganiseerd
De pubquiz was een succes, wel worden er voor volgend jaar nieuwe organisatoren gevraagd.
Oude en nieuwe media
Chris is bezig om de website responsive te maken. Dit houdt in dat de website dan beter op verschillende schermgroten te gebruiken is.

Verkiezing nieuwe secretaris
Wegens het afscheid van Anita als secretaris wordt er een nieuwe secretaris verkozen. Robbert is de enige kandidaat. Hij wordt met algemene instemming verkozen

Financieel jaarverslag 2017-2018
De penningmeester licht kort enkele punten toe. 6% verhoging BTW op de zaalhuur. Jeugd binnen de begroting. Drie kampioensteams kosten toch ook wat voor de huldiging. Inkomsten uit contributie 1000 euro hoger door nieuwe leden. Grote clubactie succesvol. ING subsidie via Anita. Extra inkomsten door de familie Reumer. Door deze extra inkomsten is de club op een positief resultaat van 375 euro uitgekomen.

Verslag kascommissie
Op 19 juni heeft de kascommissie de boeken gecontroleerd. Chris van der Haar en Colette Couwenhoven hebben geconstateerd dat alles klopt. Dit is op schrift gesteld en het bestuur, en in het bijzonder de penningmeester wordt decharge verleend. Dit wordt geaccepteerd door de vergadering.

Benoeming nieuwe kascommissie
Irma Philips en Kim Berkhout zijn de kascommissie voor 2018-2019.

Toelichting begroting 2018-2019
Minder competitie teams, dus minder kosten. Trainingsshuttels blijven door de club verstrekt worden. De trainer (Virgil) blijft. Contributie gaat weer met 3% omhoog. In totaal is er een begroot verlies van 900 euro

Rondvraag
Patrick deelt mee dat de Rabobank 100 euro gaat sponsoren voor de jeugd en daarnaast sportbidons beschikbaar stelt.
Tony vraagt naar de teamindeling van komend seizoen. Deze is door Ineke gemaild.
Chris en Hans roepen op tot nieuwe kandidaat bestuursleden , voorzitten er penningmeester Pieter : Kunnen de recreanten ook op donderdag training krijgen (1 uur ofzo) Wordt naar gekeken.
Chris: Zijn er mensen die zich willen inzetten voor het jubileum? De club is in 1969 opgericht en bestaat in 2019 dus 50 jaar.

Voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Notulen ALV 20182023-05-01T15:43:38+02:00
Go to Top