Aanmelden en Opzeggen.

Je kan je aanmelden door het formulier in te vullen.
De penningmeester neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Het lidmaatschap van Badminton Club Weesp wordt voor het hele seizoen aangegaan en automatisch verlengd, tenzij de penningmeester voor het eind van het seizoen d.w.z. voor 1 juni per e-mail een opzegging ontvangen heeft.

Mondeling mededelen is geen opzegging.
Een opzegging is pas van kracht bij een schriftelijke opzegging naar de penningmeester.

Opzeggen dient dus per e-mail te geschieden en wel voor 1 juni van het lopend seizoen.
Deze opzegging stuur je naar onze penningmeester: zie onze contactpagina.

Opzeggen na 1 juni betekent dat BC Weesp genoodzaakt is de volledige contributie van een competitiespelend lid in rekening te brengen. Competitiespelers die geen competitie meer willen spelen, dienen zich voor 1 april af te melden in verband met de bondscompetitie. Bij te laat afmelden wordt de volledige contributie van competitiespelend lid in rekening gebracht.

Als de situatie erom vraagt dan kunnen de diensten van een incasso buro worden ingezet.
Klik hier voor een artikel op de site van de Nederlandse Badminton Bond.

Wetsvoorstel stilzwijgende verlenging lidmaatschappen is aangenomen.

De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s). De ingangsdatum: 1 december 2011.

Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt:
“De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.”

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s). De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Vul onderstaand formulier in.

Bij inschrijving jeugdlid ook graag onderstaande velden invullen: