Beste badmintonners,

In verband met mogelijk nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus is er door het bestuur van BCWEESP besloten dat leden de contributie in twee gelijke delen kunnen overmaken.

Zou je daarom voor het nieuwe badminton seizoen de helft van het voor jou van toepassing zijnde contributiebedrag willen overmaken op onderstaand rekeningnummer?

Betalingen a.u.b. overmaken op:
IBAN nummer
 : NL46INGB0795787677 ten name van P.J. Otte

Graag de eerste termijn zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 15 september 2020.

Vanwege de corona maatregelen van 14-12-2020 en het feit dat de sporthal zeker tot 19 januari 2021 gesloten blijft hebben wij besloten dat jullie de betaling van het 2de termijnbedrag tot nader order mogen uitstellen.

Na 19 januari 2021 bekijken we weer hoe het ervoor staat en beslissen dan wat er met dit 2de termijnbedrag gaat gebeuren. Dit horen jullie dan te zijner tijd.

Voor diegene die dit bedrag al hebben betaald zal ondergetekende contact opnemen om het e.e.a. hierover af te spreken.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Mocht je met een betaling problemen hebben, dan kun je contact opnemen met ondergetekende.
In overleg kan dan een betalingsregeling getroffen worden.

Met vriendelijke groeten,

Pieter Otte
Penningmeester BC Weesp
Tel 06-24238787
E-mail: penningmeesterBCW@bcweesp.nl

 Contributiebedragen voor het seizoen 2020-2021

Omschrijving Contributiebedrag
Volwassen Competitiespeler (veren) € 279,00
Volwassen Competitiespeler (plastic) € 222,00
Volwassen Recreanten met Training € 212,00
Volwassen Recreanten € 178,00
Jeugdleden Recreanten € 160,00
Jeugdleden competitie plastic € 174,00
Jeugdleden competitie veren € 193,00
Donateur €  37,00

 Voor alle nieuwe leden geldt een inschrijfgeld van € 16,00