Verenigingen kunnen ‘deeldiploma-examens’ organiseren.

Voor (met name) beginnende jeugd vormen de deeldiploma’s een aantrekkelijke vorm om spelenderwijs enige badmintontechnieken te leren. Deel 1, 2 en 3 zijn enkelspeldiploma’s, deel 4, 5 en 6 zijn dubbelspeldiploma’s. De deeldiploma’s bestaan zowel uit een praktisch als een theoretisch deel.
Deeldiploma’s organiseren

De organisatie van een deeldiploma examen is in handen van de vereniging. In een handleiding is (per deel) aangegeven op welke wijze een examen dient te worden uitgevoerd. Ook bevat de handleiding de theorievragen voor het desbetreffende examen. De examens worden afgenomen door de eigen gediplomeerde Badminton Nederland-trainer (met een collega).