Notulen BC Weesp ALV 28-06-2018

Aanwezig: Jaap, Nelleke van Deventer, Irma Philips, Melanie Backers, Kim Berkhout, Tony Jim, Colette Couwenhoven, Mirjam Jim-Hees, Petra Backers, Kjille Soeting, Inge Lakke-Rombout, Inez Achach, Jeffrey, Marjan, Arnold, Pieter Otte, Arnoud van de Weerd, Chris vd Haar, Patrick Taling, Hans Gorter, Edwin de Haas, Hans Eening, Robbert den Hoedt.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom
Kort overzicht vh jaar: Succesvol, met drie teams kampioen

Ingekomen stukken en mededelingen
Geen binnengekomen stukken.
De start van het nieuwe seizoen valt door Sluis en Bruggen feest en onderhoud van de sporthal wat later dan normaal. De eerste speeldag is donderdag 6 september.

Notulen ALV 2017
De notulen van de vorige ALV zijn niet direct beschikbaar. Op verzoek van de vergadering wordt de presentielijst in de notulen van 2018 opgenomen.

Commissieverslagen

Jeugd
Goed seizoen gehad. Met o.a. het all-friends tournooi en het eerste open jeugd tournooi, en de Sinterklaastraining.
Drie uitje georganiseerd: Bowlen, glow-golfen en natuurlijk het jaarlijkse kamp
Volgend jaar wordt er disco badminton georganiseerd.
Volgend jaar doen er 4 jeugdteams mee aan de competitie, waarvan 1 met veren
Helaas stoppen de jeugd trainers Dennis en Jasper ermee, vnl. vanwege de reisafstand.
Volgend jaar wordt de training intern verzorgd.
Recreanten
Er zijn dit jaar een aantal nieuwe leden bijgekomen. Dat is goed voor de club.
Er is weer een klaverjas avond georganiseerd
De pubquiz was een succes, wel worden er voor volgend jaar nieuwe organisatoren gevraagd.
Oude en nieuwe media
Chris is bezig om de website responsive te maken. Dit houdt in dat de website dan beter op verschillende schermgroten te gebruiken is.

Verkiezing nieuwe secretaris
Wegens het afscheid van Anita als secretaris wordt er een nieuwe secretaris verkozen. Robbert is de enige kandidaat. Hij wordt met algemene instemming verkozen

Financieel jaarverslag 2017-2018
De penningmeester licht kort enkele punten toe. 6% verhoging BTW op de zaalhuur. Jeugd binnen de begroting. Drie kampioensteams kosten toch ook wat voor de huldiging. Inkomsten uit contributie 1000 euro hoger door nieuwe leden. Grote clubactie succesvol. ING subsidie via Anita. Extra inkomsten door de familie Reumer. Door deze extra inkomsten is de club op een positief resultaat van 375 euro uitgekomen.

Verslag kascommissie
Op 19 juni heeft de kascommissie de boeken gecontroleerd. Chris van der Haar en Colette Couwenhoven hebben geconstateerd dat alles klopt. Dit is op schrift gesteld en het bestuur, en in het bijzonder de penningmeester wordt decharge verleend. Dit wordt geaccepteerd door de vergadering.

Benoeming nieuwe kascommissie
Irma Philips en Kim Berkhout zijn de kascommissie voor 2018-2019.

Toelichting begroting 2018-2019
Minder competitie teams, dus minder kosten. Trainingsshuttels blijven door de club verstrekt worden. De trainer (Virgil) blijft. Contributie gaat weer met 3% omhoog. In totaal is er een begroot verlies van 900 euro

Rondvraag
Patrick deelt mee dat de Rabobank 100 euro gaat sponsoren voor de jeugd en daarnaast sportbidons beschikbaar stelt.
Tony vraagt naar de teamindeling van komend seizoen. Deze is door Ineke gemaild.
Chris en Hans roepen op tot nieuwe kandidaat bestuursleden , voorzitten er penningmeester Pieter : Kunnen de recreanten ook op donderdag training krijgen (1 uur ofzo) Wordt naar gekeken.
Chris: Zijn er mensen die zich willen inzetten voor het jubileum? De club is in 1969 opgericht en bestaat in 2019 dus 50 jaar.

Voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.