NOTULEN ALV BCWEESP 2022, 16 juni

Aanwezig: Pieter, Colette, Bep, Marjan, Chris, Hans, Hans, Bram, Arnout, Arnold, Bas, Jeffrey, Patrick, Robbert.

 1. De voorzitter memoreert het afgelopen seizoen. Ledental is drastisch teruggelopen. Nu 60 leden. Toekomst is wat somber. De samenwerking met BV Gaasperdam is een lichtpuntje. De vereniging probeert om de competitie naar sporthal Weespersluis te verplaatsen ivm het ontbreken van een kantine in Aetsveld.
 2. Mededelingen en binnengekomen stukken
 3. Notulen vorige algemene ledenvergadering – staan op de website
 4. De voorzitter. Flyer is in aantocht. Vooral gericht op Weespersluis. Moet gedragen worden door een plan van aanpak. Ed en Chris maken flyer voorstel. Patrick, Chris, Edwin en Arnout/Arnold gaan plan van aanpak maken.
 5. Verslagen commissies
  • Recreanten – Marian
   1. Gezellig en rustig
  • Jeugd – Patrick
   1. Zaterdag badmintonjeugd dag. Toernooi, speurtocht, ijsje bij Nelis, bbq. Met ouders, begeleiders en broertjes en zusjes. Bijna alles gesponsord.
   2. Volgend jaar ouder/kind avonden. Jeugdtoernooi
 • Misschien volgend jaar kamp, misschien pretpark?
 1. Buurtsport in de zomervakantie.
 • Publiciteit – Chris
  1. Website geschoond van corona teksten. Sponsoren worden bezocht om te blijven.
 • Competitie – Colette, Irma
  1. Competitie is min of meer succesvol afgerond. Weesp had 3 teams. 2 in vierde divisie , 1 in 6e. Contract met BVG wordt geintensiveerd. Gaasperdammers en Weespers kunnen dan wederzijds bij elkaar invallen. Volgend jaar nog 9 competitie spelers in Weesp. Virgil komt weer als trainer.
  2. Naast, en na, de training moet er wel ruimte zijn voor de recreanten
 • Hans Gorter neemt afscheid als hoofdsponsor. Hans wordt bedankt!
 1. Financieel Jaarverslag 2021-2022. Verlies rond de 5000 euro. De penningmeester licht toe en de cijfers staan in de stukken. Contributie gaat omhoog. Percentage erbij. 8% voor iedereen.
 2. Verslag Kascommissie. Kascommissie akkoord. Penningmeester krijgt decharge van de vergadering
 3. Benoeming nieuwe kascommissie. Bas en Jeffrey
 4. Begroting 2022-2023. Zit in de stukken. Sponsoring wordt in vraag getrokken. Waar komt dat vandaan? Verhoging jeugdbudget wordt in vraag getrokken. Waarom?, wat is het doel? Wat draagt het bij aan het doel vd club? Begroting wordt bijgesteld naar beneden voor de jeugd.
  • Edwin sponsort een eventueel open toernooi
  • Patrick gaat actie ondernemen voor update website
 5. Sluiting