Geen badminton tot 1 juni door coronavirus.
Samenwerking met BV Gaasperdam is nu een feit.

Vanwege de nog steeds zeer bijzondere situatie van dit moment en het feit dat naar alle waarschijnlijkheid wij elkaar de komende weken, maanden, nog niet lijfelijk zullen kunnen ontmoeten en spreken wil ik graag hierbij, ook namens mijn medebestuursleden, iets vertellen en toelichten over de verdere ontwikkelingen binnen onze vereniging.

Afgelopen maart heb ik melding gemaakt van het feit dat  er gesprekken waren gestart tussen het bestuur van BCW en een aantal bestuursleden van de BVG. Insteek in deze gesprekken was het tot stand brengen van een samenwerking tussen BVG en de BCW.

Tijdens deze gesprekken heeft inmiddels ook een wisseling van de wacht plaatsgevonden binnen het technische hart van onze vereniging.
De laatste 5/6 jaar werd de technische commissie aangevoerd door Ineke Pouw.
Ineke had reeds een aantal keren aangeven dit werk te willen overdragen.
Door de gevoerde gesprekken tussen BCW en BVG, waaraan ook Colette en Irma actief hebben deelgenomen, met name op gebied van technische zaken en teamsamenstellingen, zijn Colette en Irma eig. min of meer stilzwijgend, Ineke opgevolgd.

Op dit moment, dat de gesprekken tussen BCW en BVG in een soort van afrondende fase zijn beland, ook de teamsamenstellingen zijn min of meer rond, hebben Colette en Irma aangegeven de taken van Ineke, in de nieuwe samenwerkingssituatie,  voorlopig te willen overnemen. De facto was dat eig. dus reeds gebeurd.

Wij zijn, als bestuur, heel erg tevreden met de inzet van Colette en Irma, ook al gezien de grote badminton kennis en ervaring van beiden.

Uiteraard zijn wij Ineke voor haar grote inzet de laatste jaren grote dank verschuldigd.
Het samenstellen van teams e.d. is niet altijd eenvoudig en er komt vaak van alles over iemand heen!
Het is tenslotte vaak moeilijk het iedereen naar de zin te maken!

Omdat op dit moment het niet duidelijk is of er dit seizoen nog een ALV kan worden gehouden, waar wij officieel afscheid kunnen nemen van een bestuurslid en haar in het, verdiende, zonnetje kunnen zetten, hierbij, namens het hele bestuur alvast een groot dank je wel voor de inzet van Ineke en een hartelijk welkom voor Colette en Irma.

Graag hadden wij een en ander aan alle leden willen voorleggen en uiteindelijk dient dit ook wel te gebeuren door het, ergens dit jaar, bijeenroepen van een BALV (bijzondere Alg. Leden Verg.).

Met sportieve groet, mede namens Pieter, Robbert, Ineke, Patrick, Chris en Marjan,

Edwin de Haas

Alg. voorzitter BCWeesp