Na maanden geen badminton, kunnen we weer voorzichtig beginnen met onze geliefde sport.

Vanwege de nog steeds bijzondere situatie van dit moment en het feit dat de ontwikkelingen m.n. ook in de regio Amsterdam heel erg snel gaan heeft het bestuur uiteraard de laatste weken gekeken hoe en wanneer wij weer verantwoord zouden kunnen gaan badmintonnen in onze hal.

Het bestuur is over het weer in gebruik nemen van onze hal niet unaniem, maar vindt nu dat vanaf a.s. donderdag 20 augustus met inachtneming van alle aanbevelingen en richtlijnen van het RIVM het verantwoord zou moeten zijn om inderdaad weer te badmintonnen met elkaar.

In beginsel zullen a.s. donderdag de volwassenen (>18 jaar) weer kunnen gaan spelen, de jeugd volgt dan in principe op 3 september a.s. (mogelijkerwijs zou dit nog een week kunnen worden vervroegd  (e.e.a. afhankelijk van de mogelijkheid van begeleiders).

In de zaal zal tijdens het spelen gecontroleerd worden op de naleving van de richtlijnen zoals in de zaal vermeld door de gemeente (afstand houden, niet onnodig in zaal blijven hangen, niet douchen, zoveel mogelijk omkleden thuis).

Omdat zoals opgemerkt het bestuur niet unaniem tot bovengenoemd besluit heeft kunnen komen wordt het bezoek aan de hal en het spelen in de hal nadrukkelijk gezien als zijnde ieders eigen afweging en verantwoordelijkheid.

Afgelopen april heeft het bestuur in verband met de Corona crisis ook onder meer vergaderd over hoe nu om te gaan met de contributie betalingen voor het binnenkort startende seizoen. Omdat (toen) nog niet duidelijk was hoe het nieuwe seizoen eruit zou komen te zien is besloten de contributiebetaling in twee delen op te knippen; een 1e deel dient dan betaald te worden over de periode september – december (vervaldatum september), een 2e deel dient dan betaald te worden over de periode december – einde seizoen (vervaldatum december).

Met sportieve groet, mede namens Pieter, Robbert, Colette, Irma, Patrick, Chris en Marjan,

Edwin de Haas

Alg. voorzitter BC Weesp