Geen badminton tot eind maart door coronavirus
Samenwerking gezocht met BV Gaasperdam

Vanwege de zeer bijzondere ontwikkelingen van de laatste week, voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging mag c.q. kan er niet worden gebadmintond.  Onze thuishal Aetsveld is, vanwege de Corona crisis, gesloten tot in ieder geval 31 maart a.s., maar na aller waarschijnlijkheid veel langer.   In de allersomberste scenario’s zou dit zelfs zomaar het voorlopige einde kunnen zijn van ons badminton seizoen 2019/2020.

Het zal voor iedereen even wennen zijn, maar het is niet anders, de komende maanden gaat de bescherming van de volksgezondheid en bestrijding van deze virusziekte uiteraard boven alles.

Omdat wij elkaar de komen de maand (-en) wellicht niet meer zullen kunnen treffen of spreken wil ik  graag nu, namens mijn medebestuursleden, iets vertellen en toelichten over een andere ontwikkeling binnen onze vereniging.  Zoals bekend bestond de BCWeesp in november jl.  50 jaar, een feit dat wij met z’n allen groots hebben gevierd.

In december jl. kreeg het bestuur voor het eerst echter ook lucht van “geruchten” dat m.n. in de 3 hoogste teams massaal opgezegd zou gaan worden. Er zou sprake zijn van een vertrek van mogelijk  15-20 leden.

Uiteraard is hier door het bestuur over gesproken en ook besproken welke kant wij eigenlijk op willen met onze vereniging (competitie / recreatie of beide ??).

Afgelopen januari kwam dit geheel in een enorme stroomversnelling en bleek ons dat er geen tijd meer was en dat snel handelen was geboden. Het bestuur is om de tafel gaan zitten met diverse spelers uit de betreffende teams om te bespreken hoe nu verder.

In deze gesprekken zijn diverse opties besproken. Voorop stond toch wel de keuze dat wij ook graag senioren competitie (het liefst op een zo hoog mogelijk niveau) wilden kunnen blijven aanbieden.

Op een gegeven moment, toen bovenstaande keuze gemaakt was, luidde uiteraard de centrale vraag:  hoe kunnen we dit gaan organiseren.

Via contacten die reeds bestonden tussen enige topspelers van onze vereniging en topspelers van de BV Gaasperdam te Amsterdam, zijn er vrij snel gesprekken gestart tussen het bestuur van BCW en een aantal bestuursleden van de BVG. Insteek in deze gesprekken: het tot stand brengen van een samenwerking tussen BVG en de BCW op in 1e instantie senioren niveau.  Deze beoogde samenwerking is vooralsnog m.n. gericht op de niveaus divisie 2 tot en met divisie 6 (senioren).

Heel nadrukkelijk wil ik hierbij onderstrepen dat het GEEN fusie tussen beide verenigingen betreft. De BC Weesp blijft volledig zelfstandig. Een ieder blijft ook vooralsnog  gewoon lid van de BCW (of BVG).

Op de genoemde niveaus zullen mixed teams kunnen worden gevormd van BCWeespers en Gaasperdammers. Grote voordeel voor onze huidige competitie (top-)spelers, meer uitdaging (bredere top), meer, wellicht betere trainingsmogelijkheden, meer kansen op doorstromen naar hogere divisies.

Zonder in detail op deze gesprekken in te kunnen en willen gaan, kan ik hier wel alvast mededelen dat deze door het bestuur ingeslagen weg volgens het bestuur de enig mogelijke weg is om m.n. het competitie spelen binnen de BCWeesp mogelijk te blijven houden. Wat het bestuur betreft is er dus geen weg terug.

Graag hadden wij een en ander aan alle leden willen voorleggen en uiteindelijk dient dit ook wel te gebeuren door het bijeenroepen van een BALV (bijzondere Alg. Leden Verg.).

Momenteel lijkt dit door de ontwikkelingen op een ander gebied echter niet mogelijk. Vandaar deze “van de voorzitter” waar ik namens het bestuur een ieder nu enig inzicht in de sportieve ontwikkelingen heb willen geven.

Uiteraard kan iedereen die daar behoefte aan heeft nadere vragen stellen aan het bestuur. Indien mogelijk zullen wij daar op reageren.

Ik hoop zeer dat wij elkaar dit seizoen nog gaan treffen in onze hal, zo dat niet tot de mogelijkheden behoort, zal het bestuur iedereen zoveel mogelijk op de hoogte blijven houden via onze website.

Met sportieve groet, mede namens Pieter, Robbert, Ineke, Patrick. Chris en Marjan,

Edwin de Haas

Alg. voorzitter BC Weesp